Tilmelding

Tilmelding forgår online via tilmeldingsknappen ved hvert enkelt hold og ved efterfølgende at bekræfte tilmeldingsmailen, som sendes ud før holdstart. Betalingen af holdet sker før holdstart via tilmeldingsmailen.

Betaling med dankort

Betalingen sker online pr. mail, som sendes ud efter kontakt med underviser og kontoret. Pengene bliver først trukket når holdet har nok deltagere til at blive oprettet.

Framelding – tilbagebetaling

Framelding kan ske indtil 14 dage før holdets planlagte start. Herefter er tilmelding bindende, og beløbet kan ikke refunderes uanset årsag for frameldingen. Ved framelding tidligere end 14 dage før holdstart refunderes det indbetalte beløb fratrukket et administrationsgebyr på 100,- kr.

Betaling og tilmelding

Hvis der er plads på holdet, vil du inden for 1-2 hverdage blive kontaktet af underviseren og kontoret, hvor det vil blive bekræftet at du ønsker en plads på holdet. Vi sender derefter en mail omkring betaling, som skal bekræftes for at pladsen sikres. Tilmeldingen er første gældende fra det tidspunkt, at bestillingen bliver gennemført.

Der tages forbehold for ændring af underviser og sted samt aflysning/forlængelse pga. sygdom el.lign. Evt. aflyste mødegange (f.eks. pga sygdom) gennemføres i forlængelse af undervisningens planlagte forløb.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os online kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

EU-Kommissionens online klageportal kan anvendes ved indgivelse af en klage. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail kontakt@musikundervisning.dk